Analysförteckning

Materialanalyser som utförs av YN Nilab AB

Metallurgiska slagger

 • Spektrometrisk analys med bestämning av FeO, MnO, MgO, P2O5, SiO2 och TiO2
 • C- och S-bestämning
 • Glödgningsförlust (LOI)

Stål- och andra metallegeringar

 • Spektrometrisk analys med bestämning av Cu, Co, Cr, Mn, Mo, Nb, P, Pb, Si, Sn, Ta, Ti och V
 • Separat bestämning av Al
 • C- och S-bestämning

Mässing-, Aluminium- och Magnesiumlegeringar

 • Spektrometrisk analys med bestämning av vanligt förkommande element
 • C- och S-bestämning

Nickelbas-, koboltbas- samt sintrade material på wolframbas

 • Analys enligt överenskommelse

Titanmetall och titanlegeringar

 • Spektrometrisk bestämning av C, Fe, H, N, och O.

Vattenanalyser

 • Spektrometrisk analys (ICP) med bestämning av de flesta grundämnen

Övriga anlyser och element görs enligt överenskommelser

 

Analys av enskilda element som utförs av YN Nilab AB

Speciella analyser

Bestämning av

 • Syre
 • Kväve
 • Väte

Fotometriska analyser

Bestämning av

 • As, Ca, Co, Cr (alt Cr6+), Cu, Mn, Mo, Ni, P, Sb, Si, Sn, Ti, V, och W
 • Altot (Allösl + Alolösl)
 • Bltot (Bllösl + Blolösl)

Gravimetriska analyser

Bestämning av

 • Ag, Cu, Pb, Sn och Zn (lödtenn, mjuklod och silverlod)
 • Ni (höga halter t.ex. i Nickelbas)
 • Si
 • Fri Grafit
 • Suspension (slam) i vatten
 • Olja i diverse avfallsprodukter

Titrimetriska analyser

Bestämning av

 • Cr (höglegerat stål eller FeCr)
 • Fetot, Fe2+ och Femet

Fluoridbestämning med jonselektiv elektrod

 • Bestämning av F- i lösningar, slagger etc.

Övriga analyser

pH-mätning

 • Bestämningar i vattenlösningar eller i fasta substanser efter lakning

Siktanalys

 • Partikelstorlek <.125-8 mm

Vid behov utförs provberedningar i form av krossning, malning eller neddelning till en fast extra kostnad. Då provmaterialet överstiger 25 mm i diameter eller mängden överstiger
2 kg uttages en timkostnad för provets beredning.

Val av lämplig analysmetod görs med hänsyn taget till provets karaktär, provmängd, haltområde och krav på noggrannhet, om annat inte är överenskommet med kund.