Om oss & våra tjänster

 

Det var med ett brinnande intresse och lång erfarenhet inom stålbranschen som Gösta Johansson grundade Nordisk Industrilaboratorium AB, idag YN Nilab AB. Företaget startades i juli 1991 och är beläget i Avesta. Nilab AB fick snabbt en stor efterfrågan på sina tjänster och har idag kunder både i Sverige och utanför landet.

Idag är vi ett av få laboratorier i Sverige som kan kombinera våtkemiska analyser med avancerad instrumentanalys vilket ger oss stora möjligheter att analysera en stor variation av material från malm till metall. Vid laboratoriet analyseras stål och i stort sett alla typer av metallegeringar. Vanligt förekommande är ferrolegeringar och slaggbildare, men även avfallsprodukter från stålindustrin och rena metaller. Det är huvudsakligen materialanalyser med hänsyn till materialets huvudkomponenter och föroreningar som utförs vid laboratoriet.

YN Nilab AB har under lång tid även deltagit i internationellt samarbete för framtagning av referensmaterial till branschen. Våra erkända referensmaterial 501HA, 500HA och 100LA är väl använda för kalibrering och kvalitetskontroll världen över och finns att beställa hos oss i olika varianter.