Kontakt

YN Nilab AB

NILAB, Nordisk Industrilaboratorium AB

Besöksadress:
Aluminiumvägen 22, 774 61 Avesta

Kontakt: Natalia Strid
Telefon: 0226 57 600

Kontakt: Ylva Nilsson
Telefon0704-611880

Postadress:
Högboleden 10, 774 61 Avesta

Epost:
info@nilabavesta.se
ylva.nilsson@se.atlascopco.com eller yn@ynm.se

Vårt laboratorium ligger i Högbo industriområde i Avesta. Har du inte möjlighet att besöka oss är du alltid välkommen att maila eller ringa oss med dina frågor.